Wspólnotowi dłużnicy. Problem nie tylko zarządców budynków - Nieruchomości Zarządzanie i Administrowanie Tomasz Greń

Wspólnotowi dłużnicy. Problem nie tylko zarządców budynków

Własność to nie tylko prawo, ale także obowiązki. Jednym z nich jest uiszczanie opłat. Na koniec roku 2010 zadłużenie lokatorów wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych, mieszkań komunalnych i TBS-ów przekroczyło 2,47 mld zł.

Zaległości czynszowe na rzecz wspólnot mieszkaniowych to dziś poważny problem zarządców nieruchomości. Właściciele lokali, którzy nieregularnie wnoszą opłaty stanowią także obciążenie dla innych lokatorów, bowiem to oni ponoszą wydatki na koszty zarządu i utrzymania części wspólnych nieruchomości. Ustawa o własności lokali nakłada na członków wspólnot obowiązek wpłacania zaliczek, dzięki którym firma zarządzająca nieruchomością wspólnoty może utrzymywać w niej porządek, prowadzić bieżące konserwacje, regulować zobowiązania finansowe, np. z tytułu dostawy energii cieplnej, elektrycznej, utrzymania części nieruchomości wspólnej, prowadzonych remontów czy wszelkich opłat publicznoprawnych. Nieegzekwowanie należności od zalegających z zapłatą mieszkańców pogarsza – z czego nie wszyscy dłużnicy zdają sobie sprawę – sytuację finansową administrowanych wspólnot, opóźnia czy wręcz blokuje plany remontowe, inwestycyjne, ma także wymiar społeczny, bowiem kształtuje negatywne postawy, które charakteryzują się brakiem odpowiedzialności za wspólną własność i łamaniem przepisów prawnych.

Pomimo tego zadłużenie właścicieli mieszkań powiększa się z każdym rokiem. Zarządzający nieruchomościami szukają różnych sposobów na odzyskanie pieniędzy od niezdyscyplinowanych lokatorów. Gdy nie pomagają wezwania do zapłaty, pozostaje postępowanie sądowe. Niepokojąco rośnie liczba pozwów, które w imieniu wspólnot kierujemy do sądu o zapłatę należności – mówi Tomasz Greń, licencjonowany zarządca nieruchomości z Zarządzanie i Administrowanie TG w Krakowie. Jeśli po uzyskaniu orzeczenia sądowego sytuacja nie ulega zmianie zmuszeni jesteśmy skierować wniosek o windykację komorniczą, najczęściej z rachunków bankowych, w dalszej kolejności z ruchomości i nieruchomości.

Procedura windykacyjna to często skomplikowany i kosztowny proces, czasem brak jest skutków windykacji. W ostatnim z wymienionych przypadków obciąża także wierzyciela, zanim odzyska pieniądze od dłużnika. W praktyce rzadko dochodzi do egzekucji z nieruchomości i przepis art. 16 Ustawy o własności lokali mówiący o żądaniu sprzedaży lokalu należącego do zalegającego z opłatą, pozostaje niewykonalny. Można również dokonać obciążenia hipoteki nieruchomości, co również rodzi dotkliwe skutki.

Innym sposobem na niesolidnych lokatorów, staje się obecnie współpraca zarządców budynków z Krajowym Rejestrem Długów, utworzonym w 2003 roku, pierwszym biurem informacji gospodarczej w Polsce. Informacje w nim zawarte są źródłem wykorzystywanym przez instytucje, przedsiębiorstwa i konsumentów. Według jego danych w 2010 roku zarządcy nieruchomości odzyskali 47,23% zaległych opłat za mieszkania i lokale użytkowe. – Współpraca z KRD wyposażyła nas w nowe, coraz bardziej skuteczne, jak pokazuje praktyka, narzędzie odzyskiwania zaległych należności – mówi Tomasz Greń. – Dopisywanie dłużników do Krajowego Rejestru Długów sprawia, że tracą oni wiarygodność, mają ograniczony dostęp do kredytów, zakupów ratalnych czy w końcu problemy z zawarciem umów abonenckich. No i przestają być anonimowi, co wpływa na nich mobilizująco, by spłacić zaległości i być wykreślonym z KRD. Pomogła w tym również Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych, obowiązująca od 14 czerwca 2010, szczególne w części dotyczącej sektora mieszkaniowego.

- Jednak przede wszystkim staramy się jak najpełniej współpracować z naszymi klientami – dodaje Greń – utworzyliśmy w naszej firmie odrębny dział zajmujący się windykacją. Jego zadaniem jest dochodzenie zgodnie z przepisami ustawodawczymi praw do zapłaty. Chcemy informować, budować zaufanie i uświadamiać, jakie korzyści płyną z terminowego płacenia czynszów. Służą temu również indywidualne elektroniczne konta, umożliwiające kontrolę kosztów ponoszonych przez mieszkańców i poszczególne wspólnoty. Warto zatem rzetelnie regulować swoje zobowiązania, by w sposób swobodny funkcjonować na rynku konsumenckim i bez ograniczeń prowadzić działalność gospodarczą. Czuć się odpowiedzialnym i wiarygodnym wobec innych członków wspólnoty mieszkaniowej

pobierz: Gazeta Krakowska

  • Copyright © 2011 grennieruchomosci.pl