Obsługa techniczna

Nasz personel

Dział techniczny

Organizacja nadzoru technicznego polega na:

  • monitorowaniu stanu technicznego urządzeń i instalacji,
  • prowadzeniu rejestru zdarzeń i dyspozycji,
  • rozliczaniu kosztów zużytych części wymiennych i eksploatacyjnych,
  • opracowaniu planu konserwacji i remontów,
  • organizowaniu obligatoryjnych przeglądów technicznych,
  • nadzorze nad usługami specjalistycznych serwisów zewnętrznych,
  • organizowanie prac remontowych i modernizacyjnych.

Zapewniamy dyspozycyjność konserwatorów różnych branż w godzinach od 6:00 do 15:00 oraz pogotowie techniczne od 15:00 do 22:00 a w niedzielę i święta przez całą dobę.