Zarządzanie

administracja

Zarządzanie i administracja nieruchomościami Kraków

Administracja

Głównym segmentem naszej działalności jest administracja, za co odpowiedzialny jest zespół ludzi z pasją, którzy z pełnym zaangażowaniem podchodzą do wykonywanej przez siebie pracy.

Administracja to kompleksowy nadzór nad nieruchomościami, w tym:

reprezentowanie wspólnoty pomiędzy właścicielem a inwestorem, a także przed organami administracji państwowej i samorządowej

obsługa prawna wspólnoty – rozpatrywanie pism, wezwań, weryfikacja rozporządzeń, przygotowywanie uchwał zgodnie z obowiązującym prawem

obsługa eksploatacyjna – przeglądy techniczne wymagane prawem czy gwarancjami, zapewnienie mediów i negocjacje umów z dostawcami

organizacja zebrań wspólnoty – przygotowanie zawiadomień o zebraniu, przygotowanie dokumentacji, w tym sprawozdania finansowe i plany gospodarcze na kolejny rok oraz uchwały celowe, zapewnienie sali oraz prowadzenie zebrania, wreszcie przygotowanie dokumentacji po zebraniu

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

 

Zapytaj o cenę